Zařízení

Azodus

Licence

Používáním této aplikace souhlasíte s následujícími licenčními podmínkami.

Je zakázáno šířit aplikaci nelegální cestou a provádět změny ve zdrojovém kódu.

Neneseme žádnou zodpovědnost za jakékoliv případné škody (na zdraví, majetku aj.), které by mohly být způsobeny užívaním této aplikaci.

V rámci zlepšování našich služeb souhlasíte používám našich aplikací se shromažďováním informací pomocí Google Analytics, případně jiných nástrojů.

Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu v licenčních podmínkách.

Platné licenční podmínky se řídi podle licenčních podmínek v českém jazyce, neručíme za jakékoliv nesrovnalosti v jazykových překladech.

Copyright © 2013 Jiří Stoklas. Všechna práva vyhrazena.